result search: 0

Tủ mạng

OPEN FRAME RACKS

OPEN FRAME RACKS

Với những phòng máy chủ đã có lớp bảo vệ bên ngoài, không cần bảo mật ngay tại tủ, với những phòng máy chủ cần sự thông thoáng khí cho thiết bị tối đa nhất, với những phòng máy chủ cần đến sự thuật tiện, dễ dàng nhất cho việc đi dây, lắp đặt thiết bị...Khung tủ rack dạng mở chính là gải pháp hoàn hảo cho nhu cầu này, rất đơn giản, rất gọn gàng, rất thoáng nhưng vẫn đảm bảo chuẩn EIA 19”.